Sprintplan

Klachtprocedure bij Geschillencommissie Bankzaken
Ik heb mij inmiddels aangesloten bij uw vereniging. Maar op een eerdere boze brief van mij aan Spaarbeleg, kreeg ik een nietszeggend antwoord terug waarin echter ook verwezen werd naar de Geschillencommissie Bankzaken. Acht u het zinvol om daar een klacht te deponeren.

Antwoord: een klachtprocedure bij de Geschillencommissie Bankzaken is een formele procedure die uitmondt in een formele uitspraak bij wijze van bindend advies. Deze Geschillencommissie oordeelt over de klacht zoals de klager de klacht heeft geformuleerd. Wanneer u geen goed inzicht heeft in de (vele) juridische fouten die Spaarbeleg (AEGON) met het SprintPlan heeft gemaakt, raden wij u af om zo'n procedure te starten. U bent dan immers (meestal) niet goed in staat om uw klacht met juridische argumenten te onderbouwen. Wordt de klacht afgewezen, dan staat u verder met lege handen, de uitspraak is dan immers in uw geval bindend. Ons advies is dan ook om geen klachtprocedure bij de Geschillencommissie Bankzaken te beginnen, maar om de uitkomst van onze rechtsprocedure voor de gewone rechter af te wachten. Heeft u reeds een klacht bij de Geschillencommissie Bankzaken ingediend en is hierop nog niet beslist, dan adviseren wij u om uw klacht in te trekken.

Naschrift: in juni 2007 is de Geschillencommissie Bankzaken overgegaan in het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID).

<< terug