Sprintplan

Recente uitspraak Rechtbank Utrecht ook positief voor andere gedupeerden ?
Eind april 2005 wees de Rechtbank Utrecht vonnis in een rechtsprocedure die door enkele individuele gedupeerden van het SprintPlan was aangespannen tegen Spaarbeleg. De rechtbank veroordeelde Spaarbeleg tot volledige terugbetaling van alle gedane maandbetalingen. Geldt deze uitspraak straks ook voor de andere gedupeerden waarvoor Consument & Geldzaken de collectieve rechtsprocedure voert ?

Het vonnis van eind april is indirect zeker van belang. Zoals u zelf al opmerkt, gaat het hier om een procedure die enkele individuele gedupeerden via hun eigen advocaat voerden. Die individuele procedure is destijds ook eerder van start gegaan (begin 2003). In de collectieve rechtsprocedure zijn feitelijk nog veel méér punten tegen Spaarbeleg in stelling gebracht dan in deze individuele procedure. Wij zien de uitspraak in de collectieve rechtsprocedure dan ook met vertrouwen tegemoet.

<< terug