Sprintplan

Brief van Aegon over coulanceregeling
Naar aanleiding van de oproep in het ledenblad van januari 2007 verzond ik een stuitingsbrief aan AEGON/Spaarbeleg. Op deze brief ontving ik nu een reactie van AEGON waarin staat dat ik mogelijk voor een coulance-regeling in aanmerking kom. Wat moet ik hiermee ?

Zolang ons geen gevallen bekend zijn waarin AEGON volmondig de gemaakte fouten erkent en tot volledige schadeloosstelling overgaat, raden wij af om op dit zg." coulance-aanbod"" van AEGON in te gaan. Dit laatste is temeer het geval nu er nog geen sprake is van een definitief rechterlijk vonnis in de rechtsstrijd tegen AEGON over het Sprintplan. Wij adviseren u dringend de einduitkomst van de rechtsstrijd af te wachten, omdat deze uitkomst (mede) bepalend is voor de schade-uitkering waartoe AEGON gehouden zal zijn.

<< terug