Ik ben nog geen lid van Vereniging Consument & Geldzaken

Vul onderstaand aanmeldformulier volledig in en klik op "versturen". Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail bericht ter bevestiging. In dit e-mail bericht vermelden wij uw eigen dossiernummer. In deze e-mail verzoeken wij u de contributie van € 23,00 over te maken naar de Postbank (giro)rekening 8199575 ten name van:
Vereniging 'Consument & Geldzaken' te Amsterdam.

U dient bij de overschrijving "Sprintplanclaim" en uw dossiernummer te vermelden. U bent pas officieel ingeschreven als uw contributie is ontvangen.

Geslacht:
Voorletters:
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Geboortedatum:
Bezoekadres  
Straat:
Huisnummer + toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Postadres  
Straat/postbus:
Huisnummer + toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon overdag:
Telefoon 's avonds:
E-mail adres:
Bank/giro rekeningnummer:
Wachtwoord (minimaal 5 karakters): *
Herhaal wachtwoord:
Indien bekend, alvast invullen  
Sprintplan Renterekeningnummer:
Maandbedrag: ,
Ingangsdatum:
Einddatum:
Belegd bedrag: ,
Belegd in:
Rente: %
Garantiewaarde: ,
Ingegaan op verlengingsaanbod?
Maandtermijn verlaagd?
Wat is nu het maandbedrag: ,
Ingangsdatum verlaging:
Opmerkingen:
 

* Het wachtwoord mag u zelf kiezen. Hiermee houden wij de mogelijkheid open belanghebbenden in een later stadium hun gegevens te laten wijzigen. Momenteel is dit nog niet van toepassing.