Sprintplan

1 - Mijn SprintPlan is al lang afgelopen, komt u toch op voor mijn belangen als ik mij nu nog aansluit ?
2 - Waarom worden de tussenpersonen die Spaarbeleg gebruikte niet door u aangepakt ? Mijn tussenpersoon heeft mij destijds volledig op het verkeerde been gezet met zijn advies dat het SprintPlan een spaarplan was.
3 - Biedt aansluiting bij de rechtszaak mij zekerheid dat ik gecompenseerd wordt?
4 - Ik betaalde mijn contributie aan u per girotel/girofoon maar vergat mijn adres te vermelden
5 - Sprintplan voor een minderjarige. Mag dat wel ?
6 - Moet ik zelf ook een stuitingsbrief verzenden om verjaring van mijn claim te voorkomen
7 - Spaarbeleg compensatie door AEGON zelf een fopspeen ?
8 - Ik voel mij zwaar bedot door Aegon/Spaarbeleg en zou graag de rechtszitting bijwonen. Kan dit ?
9 - Laat de rechter AEGON wegkomen met de Sprintplan-misleiding ?
10 - Mijn echtgenote heeft bij mijn SprintPlan-overeenkomst nooit meegetekend Kan ik mijn SprintPlan-overeenkomst vernietigen?
11 - Welke schadevergoeding claimt u voor de aangesloten gedupeerden ?
12 - Ik wil een adreswijziging doorgeven. Kan dit door aanpassing in mijn dossier ?
13 - Is Consument & Geldzaken een zg. 'claimclub' en voldoet zij aan de claimcode
14 - Restschuld na verlaging maandbetaling: weiger te betalen
15 - Ontvang ik direct een bevestiging van mijn inschrijving als lid en aansluiting bij de rechtszaak ?
16 - Meedere SprintPlannen in één gezin
17 - Binnenkort loopt mijn SprintPlan af; verlies ik nu mijn recht op een schadevergoeding ?
18 - Kan de Duisenberg-schikking en beter resultaat opleveren dan de rechtszaak ?
19 - Ik sloot bij Spaarbeleg een Koersplan af. Is dat hetzelfde als een SprintPlan en komt u ook op voor Koersplan-gedupeerden ?
20 - Is het KIFID een alternatief voor collectief procederen via u ?
21 - Ik ontving na aanmelding van u een dossiernummer. Procedeert u voor mij met dit dossier ?
22 - Hoe kan ik zien dat ik, nadat ik lid werd, ook meedoe in de rechtsprocedure ?
23 - Informeert Consument & Geldzaken mij over het verloop van de rechtszaak ?
24 - Wat is het IBAN nummer van uw bankrekening ?
25 - Vergeten adreswijziging door te geven
26 - Brief van Aegon over opheffen renterekening
27 - Al vonnis gewezen: kan ik mij toch nog aansluiten ?
28 - Ik heb uit boosheid mijn contract verscheurd. Kan ik mij toch aansluiten ?
29 - Verlies van mijn rechten door bereiken einddatum ?
30 - Moet ik al mijn papieren over het Sprintplan bewaren ?
31 - Nieuws over rechtszaak ?
32 - Uitkering accepteren; geen verlies van aanspraken?
33 - Ongevraagde mailing van bedrijf Leaseproces
34 - Heeft ook aansluiting bij Leaseproces zin ?
35 - Ik hoor en lees veel over Dexia, maar weinig over Aegon's SprintPlan. Hoe zit dit?
36 - Mijn echtgenoot had een SprintPlan, maar is inmiddels overleden. Hoe zit dit ?
37 - U voert een COLLECTIEVE rechtzaak voor de gedupeerden. Wat is dat precies ?
38 - Brief van Aegon over coulanceregeling
39 - Andere rechterlijke uitspraken over het SprintPlan
40 - Bewaren van gegevens ?
41 - Aangemeld maar ontvangt geen emailbevestiging
42 - Bericht over beveiligingscertificaat bij AANMELDEN