Sprintplan

Welke schadevergoeding claimt u voor de aangesloten gedupeerden ?
Een ZO HOOG MOGELIJKE schadeloosstelling die recht doet aan de grove misleiding door Aegon/Spaarbeleg met het Sprintplan

<< terug