Sprintplan

Is Consument & Geldzaken een zg. ''claimclub'' en voldoet zij aan de claimcode
De Vereniging Consument & Geldzaken is een al in 1994 opgerichte categorale consumentenorganisatie. Zij dient de belangen van haar leden en anderen in hun hoedanigheid van financiŽle consument (d.w.z. klanten van banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en andere financiŽle ondernemingen). Het zo nodig instellen van schadeclaims is een reguliere activiteit (naast andere activiteiten !) van consumentenorganisaties, ook van de Vereniging Consument & Geldzaken en dit is in haar statuten geregeld. In gevoerde collectieve rechtszaken heeft de rechter steeds bevestigd dat de Vereniging Consument & Geldzaken voldoet aan de eisen van artikel 3:305a Burgerlijke Wetboek voor het instellen van een collectieve rechtszaak.

De zg. Claimcode is een vorm van (eenzijdige) zelfregulering die in 2011 tot stand is gekomen op initiatief van enkele (commerciŽle) advocaten, waarmee de vereniging geen binding heeft. Met de Vereniging Consument & Geldzaken heeft er ook nimmer overleg plaatsgevonden over de inhoud en strekking van deze ClaimCode. De Claimcode heeft ook geen wettelijke status. Ofschoon dus geen wettelijke status, onderschrijft het bestuur van de Vereniging Consument & Geldzaken het nut van normen voor het gedrag van bestuurders, raden van toezicht en ingeschakelde adviseurs bij collectieve procedures.

Sinds 2013 publiceert het bestuur Consument & Geldzaken jaarlijks een bestuursdocument waarin het bestuur aangeeft op welke wijze de Vereniging Consument & Geldzaken voldoet aan Principes uit de ClaimCode. Verslaglegging van het gevoerde beleid vindt jaarlijks plaats in de Algemene Ledenvergadering (ALV) die ieder jaar in juni plaatsvindt.

<< terug