Sprintplan

Ik wil een adreswijziging doorgeven. Kan dit door aanpassing in mijn dossier ?
Nee. Een adreswijziging dient immers ook verwerkt te worden in onze ledenadministratie.
Wij verzoeken u derhalve een adreswijziging altijd tijdig door te geven aan onze ledenadministratie.
Per email kan dit verzonden worden naar:
consument.geldzaken@wxs.nl

Beschikt u niet over email, dan per gewone post naar: Vereniging Consument & Geldzaken
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam

Heeft u in het verleden zelf een adreswijziging verwerkt in uw dossier, dan is er grote kans dat deze (nog) niet apart is verwerkt in onze ledenadministratie.

<< terug