Sprintplan

Restschuld na verlaging maandbetaling: weiger te betalen
Na de berichten in de pers vorig jaar over de grootschalig SprintPlan misleiding heb ik mijn maanbetaling verlaagd naar het het minimumniveau van 46 euro. Volgens Spaarbeleg loop ik nu de kans dat mijn SprintPlan -afgezien mijn verloren inleggeld- ook nog in een restschuld eindigt. In de brochure van het SprintPlan staat dat een verlaging 'kosteloos' zou zijn. Moet ik een eventuele restschuld straks betalen ?
Wij adviseren u om niet akkoord te gaan met het ontstaan van een restschuld als gevolg van de verlaging. Over het misleidende karakter van die ''kosteloze'' verlaging die nu ineens niet kosteloos zou zijn, heeft de Reclame Code Commissie zich al eerder uitgesproken. Deze passage in de brochure is misleidend geoordeeld. Ons is bekend dat degene die eerder protesteerden tegen de waarschuwing van Spaarbeleg dat de verlaging tot een restschuld kan leiden, van Spaarbeleg in een vervolgbrief de toezegging krijgen dat er geen restschuld bij hen zal ontstaan. Laat u dus niet door Spaarbeleg met een kluitje in het riet sturen. Eindigt uw SprintPlan als gevolg van de verlaging toch in een restschuld, weiger deze dan te betalen. In de rechtprocedure hebben wij overigens aan de rechter gevraagd om de algehele nietigheid uit te spreken over de SprintPlan-overeenkomsten van de bij ons aangesloten gedupeerden. 'Nietigheid' heeft terugwerkende kracht tot het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst en voorkomt dus sowieso dat er een restschuld kan ontstaan.

<< terug