Sprintplan

Ontvang ik direct een bevestiging van mijn inschrijving als lid en aansluiting bij de rechtszaak ?
Na ontvangst van uw contributiebetaling vindt de inschrijving van u plaats als lid van de Vereniging Consument & Geldzaken en tevens voor uw aansluiting bij de (al lopende) rechtsprocedure tegen Aegon (Spaarbeleg). Direct vanaf de ontvangst van uw contributiebetaling wordt de rechtsprocedure ook in uw belang gevoerd. Door de toezending van ons leden(kwartaal)blad 'Financiele Consument/FC' ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving. Aangezien ons ledenblad slechts 4 x per jaar verschijnt kunnen er dus soms een flink aantal weken zitten tussen uw inschrijving en de toezending van het blad. . Op het adreslabel van ons ledenblad treft u ook uw lidmaatschapsnummer aan.

Op de pagina "Nieuws van de Vereniging Consument & Geldzaken" treft u een overzicht aan van de verschijningdata van ons ledenblad "Financiele Consument/FC".

<< terug