Sprintplan

Meedere SprintPlannen in één gezin
Achteraf bezien misschien een grote stommiteit, maar in ons gezin hebben wij maar liefst 3 SprintPlannen afgesloten. Moet ieder van de gedupeerde gezinsleden zich aanmelden en de contributie betalen ?

In de rechtsprocedure treden wij op in het belang van (bij ons aangesloten) SprintPlan-contractanten. Dit is een ieder die op eigen naam een SprintPlan-overeenkomst met Spaarbeleg (Aegon Bank) afsloot. In de situatie dat, bijvoorbeeld de beide partners ieder een eigen SprintPlan afsloot of, bijvoorbeeld, een ouder en een zoon of dochter, dient inderdaad ieder zich zelfstandig aan te melden en de contributie te voldoen.
Wanneer er meerdere SprintPlan-contracten werden afgesloten die allemaal op naam staan van één persoon, dan volstaat uiteraard één aanmelding.

Voor de positie van (destijds) minderjarige Sprinplan-deelnemers, verwijzen wij ook naar ons antwoord op VRAAG 5 hierboven

<< terug