Sprintplan

Binnenkort loopt mijn SprintPlan af; verlies ik nu mijn recht op een schadevergoeding ?
Nee ! De omstandigheid dat u de einddatum van uw SprintPlan bereikt betekent uiteraard niet dat u uw recht op een schadevergoeding verliest. Rechtsverlies kan alleen optreden door verjaring of wanneer u uitdrukkelijk afstand zou doen van uw aanspraken (in dit geval op Aegon/Spaarbeleg). Een verklaring ondertekenen waarin u afstand doet van uw rechten doet u natuurlijk niet zonder de consequenties te kennen. Het risico van verjaring kunt u afweren door middel van een zg. stuitingsverklaring. In de door ons gegeven voorbeeldtekst voor een brief aan Aegon/Spaarbeleg (zie 6e vraag hierboven in deze reeks "veelgestelde vragen" is ook een zin opgenomen waarmee u verjaring stuit).
Omdat een Sprintplan altijd een looptijd had van 5 jaar, bereikten de Sprintplannen de einddatum vrijwel altijd in de jaren 2003-2007.

Naschrift: door de start van de collectieve rechtszaak kan er momenteel ook geen verjaring plaatsvinden van de schadeclaims die collectief door ons zijn ingesteld tegen AEGON.

<< terug