Sprintplan

Kan de Duisenberg-schikking en beter resultaat opleveren dan de rechtszaak ?
De Duisenberg schikking betreft ALLEEN Dexia aandelenlease en heeft dus geen betrekking op het SprintPlan van Aegon's Spaarbeleg.


Naschrift: de zg. Duisenberg-bemiddeling in de Dexia aandelenlease-affaire leidde in 2005 tot een schikking (die door velen als uiterst ''mager'' werd gekenschetst). De Duisenberg-schikking geldt sowieso niet voor het Aegon/Sprintplan.

Overigens zijn wij van oordeel dat de zg Duisenberg-schikking in 2005 stand kwam op basis van onvoldoende feitenkennis bij de bij schikking betrokken organisaties (uitgezonderd Dexia !) Ook bij de gang van zaken bij de latere algemeenverbindendverklaring van de Duisenberg schikking door het Gerechtshof Amsterdam plaatsen wij uiterst kritische kanttekeningen.

<< terug