Sprintplan

Ik sloot bij Spaarbeleg een Koersplan af. Is dat hetzelfde als een SprintPlan en komt u ook op voor Koersplan-gedupeerden ?
Een KoersPlan is een geheel andersoortig product en is niet vergelijkbaar met een SprintPlan. Een SprintPlan is een ''aandelenleaseachtig''product; een Koersplan daarentegen is een beleggingsverzekering. Op beide, verschillende producten zijn ook geheel verschillende rechtsregels van toepassing. Door het programma Tros Radar zijn beleggingspolissen inmiddels al aangeduid als ''woekerpolissen''. Over het product Koersplan van Aegon/Spaarbeleg lopen al geruime tijd collectieve (schadeclaim) rechtszaken tegen Aegon. De eerste collectieve rechtszaak eindigde in 2013 in een overwinning voor de bij DIE rechtszaak aangesloten gedupeerden en aan hen heeft AEGON schade vergoed.

Er loopt nog een collectieve rechtszaak over het Koersplan van de Vereniging Woekerpolis. Zie hiervoor de website www.woekerpolis.nl

<< terug