Sprintplan

Is het KIFID een alternatief voor collectief procederen via u ?
Voor een collectieve rechtsstrijd, zoals de onze, biedt het KIFID geen alternatief. Wel kan een Sprintplan-gedupeerde zelf, dus individueel, een klachtprocedure starten tegen Aegon over de misleiding met zijn Sprintplan. Op de website van het KIFID www.kifid.nl vindt u meer informatie over zo'n klachtprocedure. Onderschat zo'n klachtprocedure niet. Aegon zal ook in zo'n klachtprocedure nog steeds voluit verweer voeren, zoals Aegon dit ook doet in de collectieve rechtsstrijd. Raadpleeg zo nodig onze Juridische ledenservice in Zoetermeer
(tel.: 079-3229958 uitsluitend bereikbaar tijdens kantooruren)

<< terug