Sprintplan

Hoe kan ik zien dat ik, nadat ik lid werd, ook meedoe in de rechtsprocedure ?
Wij voeren, in het belang van alle bij ons (als lid) aangesloten SprintPlan-gedupeerden, een (collectieve) rechtszaak tegen AEGON (voorheen handelend onder de naam Spaarbeleg) over het SprintPlan. Om de groep Sprintplan-gedupeerden, ook voor onszelf, herkenbaar te houden ten opzichte van onze andere leden (zij die geen SprintPlan-gedupeerde zijn !), hebben wij de SprintPlan-gedupeerden een apart lidmaatschapsnummer gegeven. Dit is een lidmaatschapsnummer dat altijd begint met een van de volgende cijfers: 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 85, 816 of 817 (gevolgd door nog 4, 5, 6 of 7 cijfers).

Uw lidmaatschapsnummer treft u steeds aan op het adresetiket van ons ledenblad 'FC/Financiele Consument' en op de jaarlijkse contributienota. Aan dit (lidmaatschaps)nummer kunt u dus zien dat u tot de groep van leden behoort voor wie wij de rechtszaak tegen Aegon voeren. Verder dient u uiteraard steeds tijdig onze acceptgiro voor de betaling van de contributie ad. 23,00 per jaar te betalen om uw lidmaatschap te handhaven.

<< terug