Sprintplan

Verlies van mijn rechten door bereiken einddatum ?
Binnenkort loopt mijn SprintPlan af. Verlies ik daardoor niet mijn aanspraken op de door u geclaimde schadeloosstelling in de rechtszaak?

Uw aanspraken kunt u (juridisch) slechts door 2 oorzaken kwijtraken:

1) door verjaring (maar zo'n dreigende verjaring kunt u eenvoudig voorkomen door middel van de brief vermeld bij vraag 6 hierboven)

2) doordat u Spaarbeleg schriftelijk vrijwaart (maar zonder een schadeloosstelling doet u dit natuurlijk niet !)

<< terug