Sprintplan

Uitkering accepteren; geen verlies van aanspraken?
Binnenkort loopt mijn SprintPlan af. Van Spaarbeleg heb ik begrepen dat ik een (kleine) uitkering ontvang. Verlies ik door deze uitkering te accepteren niet mijn aanspraken op de door u geclaimde schadeloosstelling ?

Er is geen sprake van enigerlei acceptatie. Bij het bereiken van de einddatum worden de ''participaties'' Aegon Garantiefonds verkocht, uit de opbrengst wordt eerst de lening afgelost en wanneer er dan nog iets resteert wordt dit door Spaarbeleg uitgekeerd. Door de uitkering bij het bereiken van de einddatum verliest u dus niet uw aanspraken die door ons in de collectieve rechtszaak zijn geclaimd.
Deze rechtszaak gaat immers over de financiŽle schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen door AEGON met het Sprintplan.

<< terug