Sprintplan

Heeft ook aansluiting bij Leaseproces zin ?
Al maanden zie ik de grootschalige advertenties in kranten en op radio en televisie van de organisaties Leaseproces. Deze organisatie beweert nu ook tegen Spaarbeleg te procederen. Heeft aansluiting bij deze organisatie zin ?

De rechtsstrijd die wij met Aegon's Spaarbeleg voeren is gericht op volledige schadeloosstelling van de bij ons als lid aangesloten SprintPlan-gedupeerden. Wij zijn hoopvol dat wij in onze doelstelling zullen slagen. Onze rechtsprocedure ging in januari 2004 van start en is inmiddels dus in een verder gevorderd stadium (hoger beroep). Leaseproces staat voor haar klanten nog helemaal aan het begin van procederen. Gezien deze nimmer-in-te-halen tijdsachterstand lijkt ons aansluiting bij een organisatie als Leaseproces momenteel niet zinvol, te meer daar u bij winst een flink deel van uw schade-uitkering aan Leaseproces zult moeten afstaan.

<< terug