Sprintplan

Mijn echtgenoot had een SprintPlan, maar is inmiddels overleden. Hoe zit dit ?
Een gedupeerde van het SprintPlan heeft een vorderingsrecht op Aegon (Spaarbeleg) terzake van zijn/haar schade. Dit vorderingsrecht gaat bij overlijden van rechtswege over op de nabestaanden. Wanneer u, op grond van testament of het wettelijk erfrecht de nabestaande bent op wie dit vorderingsrecht is overgegaan, dan kunt u dit vorderingsrecht (de schadeclaim) gewoon uitoefenen jegens AEGON.
Door het overlijden van uw echtgenoot is uw schadeclaim dus niet zo maar ineens ''verdwenen''. Wanneer nog onduidelijk is op wie van de nabestaanden de schadeclaim op Aegon (Spaarbeleg) is overgegaan, kunnen wij -op uw verzoek- het lidmaatschap overzetten op naam van ''Erven van.........''

<< terug