Sprintplan

U voert een COLLECTIEVE rechtzaak voor de gedupeerden. Wat is dat precies ?
Consumentenorganisaties kunnen op grond van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek een collectieve rechtszaak voeren. Het voordeel hiervan is dat op het moment waarop zo'n procedure van start gaat -onze rechtszaak tegen Spaarbeleg startte in hanuari 2004- nog niet alle gedupeerden aangemeld hoeven te zijn. Een ander voordeel is uiteraard de kostenbeparing. Zou u alleen via uw eigen advocaat tegen Spaarbeleg gaan procederen, dan zou zo'n procedure u vele duizenden euro kosten aan advocaats- en proceskosten. De werkzaamheden van een advocaat kosten in ons land al snel 175,-- euro PER UUR !
Een collectieve rechtsprocedure kent ook enkele beperkingen. Zoals de naam ''collectieve'' procedure al aangeeft kunnen in zo'n procedure geen punten in stelling worden gebracht die alleen één of enkele gedupeerden is overkomen. UW individuele (slechte) ervaringen met Aegon/Spaarbeleg speelt dus geen rol in de rechtszaak. Wel een rol speelt hetgeen Aegon/Spaarbeleg juridisch fout heeft gedaan tegenover grote groepen SprintPlan-gedupeerden. U moet daarbij denken aan:
-het misleiden van de Sprintplan-deelnemers;
- het niet-naleven van de wettelijke zorgplicht die op een financiele instelling als Aegon/Spaarbeleg rust;
- het niet bezitten van de wettelijk voorgeschreven vergunning om krediet te mogen verlenen voor een aandelenleaseproduct als het SprintPlan;
- het in elkaar flansen van een extreem duur product dat met dezelfde winst- en verlieskansen tenminste 70% goedkoper had gekund.
- etc. etc.

<< terug