Sprintplan

Brief van Aegon over coulanceregeling
Naar aanleiding van de oproep in het ledenblad van januari 2007 verzond ik een stuitingsbrief aan AEGON/Spaarbeleg. Op deze brief ontving ik nu een reactie van AEGON waarin staat dat ik mogelijk voor een coulance-regeling in aanmerking kom. Ik moet dan wel een hele waslijst aan inkomens gegevens overleggen uit het jaar dat ik aan het Sprintplan begon.

Zolang ons geen gevallen bekend zijn waarin AEGON volmondig de gemaakte fouten erkent en tot volledige schadeloosstelling overgaat, raden wij af om op dit zg." coulance-aanbod"" van AEGON in te gaan.

De coulance regeling wordt, voor zover ons bekend, alleen toegepast wanneer u kunt aantonen dat u destijds -bij de start van uw Sprintplan- behoorde tot de categorie ''minima''. Dat wil zeggen qua inkomen en uitgaven ongeveer op bijstandniveau leefde. Ieder weldenkend mens begrijp dat juist deze categorie geen geld had om aan het Sprintplan deel te nemen en dus levert deze ''coulance'' regeling uiterst zelden een aanvaardbare compensatie op.

<< terug