Sprintplan

Ik betaalde mijn contributie aan u per girotel/girofoon maar vergat mijn adres te vermelden
Betaalde u de contributie via internetbankieren, per girotel, per girofoon of per Postbank.nl of ing.nl (dit zijn betaalsystemen van de ING/Postbank) dan kan dit problemen voor ons opleveren. Bij een zo'n betaling ontvangen wij niet altijd automatisch de adresgegevens van de betaler. Verzuimde u uw adres te vermelden, neem dan contact op met onze ledenadministratie in Amsterdam (tel.020-6849055, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 16.00 uur) om uw inschrijving te (laten) controleren. Of zend een email hierover naar ons emailadres: consument.geldzaken@wxs.nl. Vermeld erbij dat u per girotel of per girofoon betaalde.
Wanneer u inmiddels reeds ons leden(kwartaal)blad 'Financiele Consument/FC' ontving, dan hoeft u niet te bellen, uit de toezending van het blad blijkt immers dat u correct bent ingeschreven !

<< terug