Sprintplan

Sprintplan voor een minderjarige. Mag dat wel ?
Ons is bekend dat destijds enkele duizenden Sprintplan-contracten zijn afgesloten door of ten behoeve van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar). Soms zelfs voor zeer jonge kinderen. Vaak was het oogmerk sparen voor een studie of een ander spaardoel. Voor dit doel is een uiterst risicovol ''aandelenleaseachtig'' product, zoals het Sprintplan uiteraard volstrekt ongeschikt, maar dat vertelde Spaarbeleg (Aegon) er destijds niet bij. Zelfs de benaming ''aandelenlease'' ontbrak in de folder. Als gevolg van enkele vonnissen van de Rechtbank is er inmiddels meer duidelijkheid over de juridische positie van jonge Sprintplan-gedupeerden. Uit de vonnissen blijkt dat voor iedere Sprintplan-overeenkomt, nu het hierbij om een lening gaat, vooraf toestemming door de ouder(s) had moeten worden gevraagd aan de kantonrechter. Die toestemming van de kantonrechter is nimmer gevraagd en dus ook niet verleend. Hierdoor heeft de destijds minderjarige veelal de mogelijkheid de Sprintplan-overeenkomst te vernietigen of op grond van zorgplichtschending door Aegon de volledige schade te claimen. In de meeste gevallen dient AEGON ook nog de wettelijke (vertragings)rente te vergoeden. Zo'n schadevergoeding zal Aegon u niet uit eigen beweging gaan uitkeren. Hulp van onze juristen is hierbij onontbeerlijk.
Bent u Sprinplan-gedupeerde en nog geen lid, meld u dan eerst aan via deze website.

LET OP: het in dit antwoord vermelde, geldt in de situatie dat een Sprintplan-contract daadwerkelijk OP NAAM is gesteld van een persoon die destijds minderjarig was !

<< terug