Sprintplan

Mijn echtgenote heeft bij mijn SprintPlan-overeenkomst nooit meegetekend Kan ik mijn SprintPlan-overeenkomst vernietigen?
Blijkbaar verwijst u met uw vraag naar eerdere vonnissen in rechtszaken, met name tegen Dexia Bank. Allereerst dient opgemerkt te worden dat aandelenleaseproducten onderling op onderdelen verschillen. Naar ons oordeel gaat hetgeen in de rechtsprocedure tegen Dexia Bank aan de orde kan worden gesteld niet zonder meer op bij een SprintPlan. Het geldt alleen voor leasecontracten die (juridisch) kwalificeren als ""huurkoop"". Bovendien dient de hier bedoelde vernietiging meestal binnen 3 jaar na het aangaan van de overeenkomst te worden ingeroepen of in ieder geval uiterlijk binnen 3 jaar nadat uw echtgenote kennis nam van het feit dat u een aandelenleaseovereenkomst afsloot.

Dat dit punt niet opgaat in het geval van een SprintPlan-overeenkomst, vormt overigens geen enkele belemmering in onze rechtsstrijd tegen Aegon (Spaarbeleg). Het aantal door onze juristen geconstateerde rechtsinbreuken door Aegon (Spaarbeleg) is naar ons oordeel groot genoeg om de rechtsprocedure met succes te voeren.

<< terug