De Vereniging 'Consument & Geldzaken' is een belangen- en adviesorganisatie voor de financiële consument. Zij is er voor u als cliënt van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en andere aanbieders of intermediairs van financiële diensten en produkten.

Naast de behartiging van de belangen van haar leden bij deze financiële instellingen, de overheid en andere betrokkenen, richt zij zich op onderzoek en voorlichting over al hetgeen van belang is voor de financiële consument. 'Consument & Geldzaken' ondersteunt tevens haar leden met advies op basis van kritische, vergelijkende analyses.

De Vereniging 'Consument & Geldzaken' is volledig onafhankelijk en dient uitsluitend het consumentenbelang. De Vereniging 'Consument & Geldzaken' is opgericht bij notariële akte op 30 augustus 1994.

De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging 'Consument & Geldzaken' bedraagt slechts € 23,00 per jaar.

SprintPlan-gedupeerden die zich aansluiten bij de door Consument & Geldzaken gevoerde (en ook betaalde !) rechtszaak tegen Spaarbeleg/SprintPlan, betalen daarenboven een eenmalig inschrijfgeld ad. € 25,--.