De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en zijn geen (beleggings)advies. Aan deze gegevens kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend.

De Vereniging Consument en Geldzaken is niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens op deze website.