11-10-2004
Onderzoek naar mogelijke meineed SprintPlan-adviseur

Juristen van de vereniging Consument & Geldzaken onderzoeken momenteel of een verklaring die een Spaarbelegger (een adviseur van de franchiseorganisatie De Spaarbelegger: een volle dochter van Spaarbeleg) tijdens een rechtszitting heeft afgelegd mogelijk meineed is. De Spaarbelegger adviseurs verklaarde onder ede dat hij zijn desbetreffende klanten volledig had geÔnformeerd over alle risico's van een SprintPlan.
Uit eerdere onderzoeken onder gedupeerden is juist gebleken dat adviseurs van de Spaarbelegger juist essentiŽle informatie over de risico's van een SprintPlan-overeenkomst verzwegen bij het adviesgesprek met de klant.
Wanneer duidelijk is dat er inderdaad sprake is van mogelijke meineed, dan zal Consument & Geldzaken aangifte doen bij het Openbaar Ministerie met het oog op een strafrechtelijk onderzoek.

Bron: verenigingsbureau

<< terug