29-09-2004
Ook rechtsprocedure tegen GroeiVermogen/Fortis

Naast de al lopende rechtsprocedure tegen Spaarbeleg over het aandelenleaseproduct SprintPlan, zijn juristen van onze juridische ledenservice de afgelopen weken de voorbereidingen gestart voor een rechtszaak tegen GroeiVermogen, een volle dochter van bankverzekeraar Fortis. In deze rechtsprocedure zullen alle, door onze juristen geconstateerde, rechtsinbreuken in stelling worden gebracht tegen Fortis/Groeivermogen. Een en ander met het oogmerk om voor (aangesloten) gedupeerden een schadeloosstelling te bewerkstelligen.

Voor nadere informatie over deze rechtsprocedure en aansluiting hierbij kunt u, wanneer u GroeiVermogen-gedupeerde bent, terecht op:
www.fortisgroeivermogenclaim.nl .

Bron: ledenblad 'Geldzaken' september -november 2004

<< terug