11-02-2005
Bemiddeling Duisenberg: leaseaanbieders èn overheid blijkbaar ongerust

Uit berichten die via het ANP in de persmedia terecht zijn gekomen, zou blijken dat oud-ECB president Duisenberg zichzelf op gaat werpen als bemiddelaar. Volgens de ANP berichten zou het om bemiddeling gaan 'in de aandelenlease-affaire'. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de bemiddelingspoging alle aanbieders en alle producten betreft. Volgens hetzelfde ANP-bericht zou er met 'betrokkenen' over de bemiddelingspoging gesproken zijn. Wie die betrokkenen zijn is de Vereniging Consument & Geldzaken een raadsel. Met ons is niet gesproken. Vooralsnog gaan we er maar vanuit dat de bemiddeling alleen Dexia betreft en niet ook tevens Spaarbeleg (SprintPlan) en Fortis dochter 'GroeiVermogen'. Consument & Geldzaken treedt in rechte op voor de belangen van gedupeerden van het SprintPlan en van GroeiVermogen. Naar het vermoeden van Consument & Geldzaken hangt de vernieuwde poging om de kwestie buiten de rechter om te gaan regelen, samen met het gegroeide inzicht bij Dexia, Aegon, Fortis c.s. dat de rechtsstrijd via de rechter wel eens verkeerd voor hen kan aflopen. Ook de Nederlandse overheid die, naar het oordeel van Consument & Geldzaken, bij de wetstoepassing en -wetshandhaving op aandelenlease in de jaren negentig grote fouten maakte, kan zich mogelijk zorgen maken over een schadeclaim en heeft dus belang bij een snellere oplossing tussen lease-aanbieders en gedupeerden.

Bron: verenigingsbureau Consument & Geldzaken

<< terug