29-04-2005
Schikkingsbod Dexia zaak GEEN lichtend voorbeeld voor SprintPlanclaim

Het schikkingsaanbod dat vandaag is gepresenteerd als oplossing in het geschil tussen gedupeerden van Dexia aandelenlease, kan niet als opmaat gelden voor een soortgelijke oplossing in de zaak Spaarbeleg/SprintPlan. Dit is de mening van de Vereniging Consument & Geldzaken. Het schikkingsvoorstel in de Dexia zaak gaat alleen over een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een ontstane restschuld. De rechtsprocedure tegen Spaarbeleg gaat feitelijk niet over een restschuld maar over de door SprintPlan-deelnemers verloren gegane maandbetalingen aan het SprintPlan. Verder is de Vereniging Consument & Geldzaken ook niet van plan om de kansrijke rechtsprocedure in de huidige fase stil te leggen. Wij hebben, voordat de rechtsprocedure eind 2003 van start ging, tot drie maal toe gepoogd om met Spaarbeleg tot een vergelijk buiten de rechter om te komen. Door de weigerachtige opstelling van Spaarbeleg mislukte dit. Consument & Geldzaken wil nu eerst het spoedig te verwachten vonnis afwachten van de Rechtbank Utrecht
.

Bron: verenigingsbureau (samenvatting persbericht )

<< terug