23-06-2005
Dexia schikking niet van belang in SprintPlan-zaak

De afgelopen weken krijgen wij veel vragen over de samenhang tussen een eventuele schikking in de aandelenlease-affaire Dexia en onze rechtszaak tegen Spaarbeleg over het SprintPlan. Het verenigingsbureau van Consument & Geldzaken wijst er op dat er geen verband bestaat tussen beide zaken. De rechtszaak tegen Spaarbeleg wordt gewoon doorgezet. Van enigerlei vorm van schikking is geen sprake en wel om de volgende redenen:
1) het schikkingsaanbod in de zaak Dexia betreft alleen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van een restschuld; bij een SprintPlan is er meestal geen sprake van een restschuld, maar gaat het om het totale verlies van alle gedane (maand)betalingen.
2) voorafgaande aan de start van de rechtszaak tegen Spaarbeleg is tot drie keer toe vergeefs geprobeerd om Spaarbeleg tot een schikking te bewegen, daarvan wilde Spaarbeleg toen niet weten. Een schikking is dus ook om die reden momenteel niet aan de orde.
3) de ingezette rechtsprocedure van ons tegen Spaarbeleg biedt om tal van redenen een veel grotere kans op succes dan de rechtsprocedure van de Stichting Leaseverlies tegen Dexia.

Bron: verenigingsbureau

<< terug