14-04-2006
Hoger beroep van start

Bij het Gerechtshof van Amsterdam is inmiddels de hoger beroepsprocedure van start gegaan. Zoals viel te verwachten is Aegon's Spaarbeleg in hoger beroep gegaan tegen het veroordelende vonnis van de Rechtbank Utrecht. Op 4 januari jl. werd Spaarbeleg door de Rechtbank veroordeeld wegen schending van de wettelijke zorgplicht jegens SprintPlan-deelnemers. Ook de Vereniging Consument & Geldzaken is overigens tegen het vonnis van de Rechtbank in hoger beroep gegaan omdat Consument & Geldzaken vindt dat Spaarbeleg niet alleen de zorgplicht heeft geschonden, maar bovendien de deelnemers heeft misleid. Verder zijn naar het oordeel van juristen van Consument & Geldzaken veel SprintPlan-contracten van rechtswege nietig omdat Spaarbeleg niet over de vereiste wettelijke vergunning beschikte.

Een hogerberoepsprocedure bij het Gerechtshof duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. Een vonnis in hoger beroep is dus niet vóór medio 2008 te verwachten.

Bron: verenigingsbureau

<< terug