26-01-2007
Oordeel Gerechtshof over Dexia's Duisenberg-schikking niet van belang voor SprintPlan-gedupeerden

Deze week besteden kranten, radio en televisie volop aandacht aan de beslissing van het Gerechtshof Amsterdam over Dexia's Duisenberg-schikking. Ofschoon het bij de Dexia/Duisenberg-schikking ook gaat om aandelenlease (ook het SprintPlan is een aandelenleaseproduct) is het oordeel van dit Gerechtshof over deze kwestie niet van direct belang voor SprintPlan-gedupeerden. Dexia is een andere financiŽle instelling. De naar ons oordeel nogal magere Duisenberg-schikking geldt alleen maar voor Dexia-gedupeerden. Voor de SprintPlan-gedupeerden heeft de Dexia/Duisenberg-schikking dus geen gevolg . Anders dan sommige krantenberichten suggereren krijgen de Dexia-gedupeerden ook geen geld terug, maar wordt aan hen, onder voorwaarden, een deel van of het geheel van een ontstane restschuld kwijtgescholden. Over de verloren gegane ""inleg-betalingen"" (feitelijk een rentebetaling) regelt de Duisenberg-schikking niets.

Bron: verenigingsbureau

<< terug