13-09-2006
Aegon's Spaarbeleg zet SprintPlan-klanten ook nu nog op het verkeerde been

Dat Spaarbeleg het niet al te nauw neemt met het waarheidsgehalte van de informatie naar haar klanten is vele tienduizenden SprintPlan-gedupeerden al langer bekend. Opmerkelijk is dat Spaarbeleg hiermee gewoon door gaat, ook nadat de Rechtbank Utrecht in januari jl. veroordeelde wegens schending van de zorgplicht tegenover AL HAAR SPRINTPLANKLANTEN. In een rondschrijven dat veel klagende SprintPlan-klanten ontvangen, beweert Spaarbeleg dat zij slechts ''in uitzonderlijke gevallen'' tot een schadevergoeding gehouden zou zijn. Niets is minder waar. Spaarbeleg heeft -zo blijkt uit de alinea's 4.48, 4.56 en 4.62 van het vonnis van 4 januari jl.- heeft jegens ALLE SprintPlan-deelnemers onrechtmatig gehandeld. Gegeven de door de Hoge Raad gehanteerde ''omkeringsregel"" rust op Spaarbeleg de bewijslast dat Spaarbeleg niet schadeplichtig zou zijn. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal Spaarbeleg er in kunnen slagen te bewijzen Spaarbeleg geen schadeloosstelling aan een gedupeerde hoeft uit te keren.
Een geheel andere interpretatie dus dan Spaarbeleg haar klanten geeft van het vonnis van 4 januari jl. waartegen momenteel de Hoger Beroepsprocedure loopt bij het Gerechtshof Amsterdam.

Bron: verenigingsbureau

<< terug