26-10-2006
Aegon's Spaarbeleg is bang voor voeging rechtszaken en verzet zich

Om strategisch redenen heeft Consument & Geldzaken in september jl het Gerechtshof Amsterdam verzocht om de beide lopende hoger beroepsprocedures (die van ons en van Gesp) samen te voegen. Een en ander om de kans op uiteenlopende vonnissen te verkleinen. Zoals te verwachten viel hoopt Aegon juist op de verwarring en onzekerheid onder gedupeerden die uit uiteenlopende vonnisen kan voortvloeien. De advocaat van Spaarbeleg heeft inmiddels verzet aangetekend tegen ons verzoek tot samenvoeging. Het Gerechtshof zal binnenkort de knoop moeten doorhakken en een beslissing moeten nemen over ons verzoek tot samenvoeging.

Naschrift: op 1 maart jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam ons verzoek tot samenvoeging van de twee rechtszaken verworpen. Dit betekent dat wij onze rechtszaak nu zelfstandig zullen uitprocederen.

Bron: verenigingsbureau

<< terug