02-01-2013
Pleitzitting in hoger beroepsprocedure op 22 maart a.s.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs de datum bepaald waarop de lopende, collectieve hogerberoepsprocedure de pleitzitting plaatsvindt. Deze zitting is bepaald op 22 maart a.s.

Naschrift: de slotpleidooien zijn inmiddels achter de rug. Het Gerechtshof Amsterdam heeft kenbaar gemaakt dat het voornemens is om op 7 mei a.s. vonnis te wijzen.

Bron: verenigingbureau

<< terug