08-05-2013
Gerechtshof wijst tussenvonnis in Sprintplan rechtszaak

Op 7 mei jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam een tussenvonnis gewezen in de lopende hoger beroepsprocedure tussen de Vereniging Consument & Geldzaken en AEGON over het Sprintplan. Kort samengevat komt het tussenvonnis er op neer dat AEGON vóór 2 juli a.s.* bij akte en bewijs zal moeten aantonen dat de hoofdsommen van de leningen daadwerkelijk en volledig zijn gebruikt voor de belegging in het AEGON Garantiefonds. Kortom, dat de belegging ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden zoals aan de Sprintplan-deelnemers is voorgehouden. Omdat een civielrechtelijke procedure ''hoor-en-wederhoor'' inhoudt, zal de Vereniging op de komende akte mogen reageren. Als gevolg van een en ander zal het eindvonnis in de hoger beroepsprocedure vermoedelijk pas tegen eind 2013 worden gewezen.

* Termijn is op verzoek van Aegon door het Gerechtshof verlengd met 4 weken d.w.z. tot 30 juli 2013.

Bron: verenigingsbureau

<< terug