28-06-2004
Vonnis in Dexia zaak indirect van belang in rechtszaak Spaarbeleg

Naar verluidt wordt op 7 juli a.s. vonnis gewezen door de Rechtbank Amsterdam in de rechtsprocedure tussen de Stichting Leaseverlies en Dexia Bank Nederland. Deze rechtsprocedure voor gedupeerden van de effectenleaseproducten van Legio Lease en Bank Labouchere is indirect ook van belang voor de collectieve rechtszaak tegen Spaarbeleg.
Ofschoon het om verschillende aandelenleaseproducten gaat, is met name van belang of de rechter de Stichting Leaseverlies in deze rechtszaak ontvankelijk verklaard. In collectieve rechtsprocedures is de ontvankelijkheid meestal een belangrijke rechtsvraag waarop de rechter antwoord moet geven. Ten aanzien van inhoudelijke rechtsgronden is er overigens sprake van grote verschillen tussen de rechtszaken tegen Dexia en die tegen Spaarbeleg.

Bron: verenigingsbureau Consument & Geldzaken

<< terug