07-07-2004
Rechtszaken Dexia en Spaarbeleg onvergelijkbaar

Vandaag, 7 juli 2004, heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de rechtszaak aangespannen door de Stichting Leaseverlies tegen Dexia Bank. Deze rechtsprocedure ging over misleidende reclame van de aandelenleaseproducten van Legio Lease en Bank Labouchere. In het vonnis wees de Rechtbank de vordering van misleidende reclame af.
Deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft geen directe consequenties in de rechtszaak van de Vereniging 'Consument & Geldzaken' tegen Spaarbeleg. En wel om de volgende redenen:
1 De rechtszaak tegen Spaarbeleg gaat om veel méér dan alleen misleidende brochures. In totaal gaat deze rechtszaak om niet minder dan een vijftal rechtsinbreuken door Spaarbeleg. Slechts één daarvan betreft misleidende reclame. In de rechtszaak tegen Spaarbeleg gaat het om:
-handelingen in strijd met de Wet Toezicht Effectenverkeer de geldende lagere wetgeving;
-handelingen in strijd met de Wet op het Consumentenkrediet;
-handelen in strijd met de zorgplicht;
-vormen van wanprestatie;
-misleidende reclame.
2 Ofschoon het SprintPlan ook een effectenleaseproduct betreft, is er sprake van grote verschillen met de leaseproducten van Dexia;

Een positief aspect in de rechtszaak Leaseverlies tegen Dexia is overigens nog dat de Rechtbank blijkbaar van oordeel was dat Leaseverlies ontvankelijk was. Hieruit blijkt dat het heel goed mogelijk is een collectieve rechtsprocedure te voeren over kwesties waarbij de individuele positie van de belegger een zekere rol speelt.

Bron: Verenigingbureau Consument & Geldzaken

<< terug