12-12-2010
Geef een adreswijziging tijdig door !

Regelmatig ontvangen wij poststukken die wij aan onze leden zenden (ledenblad, acceptgiro voor de contributie) onbesteld retour via TNT-Post. De desbetreffende geadresseerde is dan verhuisd, zonder ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging. Wij kunnen dan niets anders doen dan het lidmaatschap van de desbetreffende persoon be-eindigen en af te voeren uit ons ledenbestand. Met royement komt ook de belangenbehartiging in de lopende rechtszaak ten einde !

Laat het niet zo ver komen: geef uw adreswijziging TIJDIG aan ons door. Dit kan per briefkaart aan:
Vereniging Consument & Geldzaken
afd. ledenadministratie
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam

Of per e-mail aan: consument.geldzaken@wxs.nl

Bent u reeds geruime tijd verleden verhuisd en bent u destijds vergeten uw adreswijziging aan ons door te geven, zend ons dan DIRECT een e-mailbericht hierover. Wij zullen dan proberen uw adreswijziging alsnog te verwerken. Eventuele achterstallige contributiebetaling dient u dan ook direct te voldoen door overboeking van het achterstallige contributiebedrag naar onze ING Bank (giro)rekening 5587017 (IBAN: NL49INGB0005587017) t.n.v. Vereniging Consument & Geldzaken te Amsterdam. De contributie van Consument & Geldzaken bedraagt 23,-- per jaar.

Bron: verenigingsbureau

<< terug