07-04-2015
Gerechtshof wijst teleurstellend vonnis: geen misleiding met Sprintplan dus collectieve oplossing (nog) niet dichterbij.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft na vele maanden uitstel vandaag het vonnis gewezen in de hoger beroepsprocedure tegen AEGON over het Sprintplan. Tot onze verbijstering heeft het Gerechtshof alle door ons aangevoerde elementen van misleiding door AEGON met het Sprintplan afgewezen. Ofschoon het vonnis circa 20 pagina's tekst omvat en nog verder bestudeerd zal worden door onze advocaat en juristen, betekent dit dat er voorlopig nog geen oplossing in zicht is in deze slepende affaire waarin Aegon circa 100.000 Sprintplan-deelnemers zo''n 700 miljoen euro uit de zak klopte. Wel werd Aegon veroordeeld wegens schending van de zorgplicht, maar dit element biedt momenteel geen basis voor een collectieve of rechtvaardige schadeloosstelling. Doordat het Gerechtshof een deel van de aangevoerde elementen in het geheel niet heeft behandeld, zonder nadere motivering liet en het vonnis deels anderszins onbegrijpelijk is, zal de Vereniging zeker gebruik maken van het recht om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen het vonnis.

In de komende editie van ons leden(kwartaal)blad ''FC/ de Financiele Consument'' zullen wij uitgebreider ingaan op het vonnis van het Gerechtshof.

Bron: Verenigingsbureau

<< terug