02-02-2016
Hoge Raad weigert cassatieberoep in behandeling te memen

Op 29 januari jl. heeft de Hoge Raad besloten ons cassatieberoep tegen het vonnis in hoger beroep van het Gerechtshof Amsterdam niet-ontvankelijk te verklaren. Feitelijk betekent dit dat de Hoge Raad weigert ons cassatieberoep in behandeling te nemen. Dit besluit wijst eens te meer uit dat de rechtspraak in Nederland maar niet in staat is de zaak van de massa misleiding met Aandelenlease tot een rechtvaardig einde te brengen. Falende rechtspraak derhalve !
De Vereniging zal zich uiteraard bij deze uiterst onbevredigende uitkomst NIET zo maar neerleggen.

Alle bij ons geregistreerde Sprintplan-gedupeerden ontvangen hierover binnenkort een brief van ons, waarin wij de gevolgen van dit besluit van de Hoge Raad nader zullen toelichten. Deze brief wordt op 10 februari a.s. aan de desbetreffende leden verzonden.

In het maart nummer van ons leden(kwartaal)blad ''FC/ de Financiele Consument'' zullen wij uitgebreider ingaan op de juridische middelen die nog ten dienste staan om een gerechtvaardigde schadeloosstelling te bewerkstelligen.

Bron: verenigingsbureau

<< terug