12-04-2018
Vonnis in Herroepingsprocedure pas op 19 juni 2018

Bij het einde van de pleitzitting van 6 april jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam uitgesproken dat het Hof ''voornemens'' is om op 19 juni a.s. met het arrest (vonnis) te komen. Let wel, het is een voornemen.

Bron: Verenigingbureau

<< terug