24-05-2018
Vereniging klaar voor Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG

De afgelopen maanden heeft de Verenging een inventarisatie gemaakt van de eisen van de nieuwe (Europese) Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt en die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Het beleid dat de Vereniging voert inzake de verwerking van de gegevens van onze leden is nu opgenomen in zg. Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kunt u lezen op onze algemene website www.overgeldenzo.nl
Omdat de Vereniging voor de distributie van haar leden(kwartaal)blad ''FC/de FinanciŽle Consument'' gebruik maakt van Uitgever Weekblad Pers Media (WPM) en daarnaast met een tweetal (web) hostingproviders is met deze partijen een verwerkingsovereenkomst gesloten die verzekert dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel van verzending (blad) en registratie (lidmaatschap).

Bron: Verenigingbureau

<< terug