17-01-2006
OPROEP: informeer andere SprintPlan-gedupeerden in familie- en vriendenkring of onder collega's op het werk.

Volgens onze schattingen, onder meer gebaseerd op onderzoek in de jaarverslagen van het Aegon Garantiefonds, sloot Spaarbeleg in de periode tussen december 1997 en medio 2002 niet minder dan circa 100.000 SprintPlan-contracten af. Omdat sommige deelnemers meerdere contracten afsloten zal het aantal gedupeerden iets lager liggen dan honderdduizend. HET AANTAL GEDUPEERDEN IS TEN MINSTE 70.000. MEER DAN ZEVENTIGDUIZEND GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN GEDUPEERD DOOR TOEDOEN VAN AEGON's SPAARBELEG.
Dit mag niet gebeuren !
Momenteel hebben bijna 20.000 gedupeerden zich aangesloten bij de lopende, door ons gevoerde (collectieve) rechtszaak. Een mooi aantal, maar nog veel te weinig. Dit aantal moet verder stijgen. Wij roepen de bij ons aangesloten SprintPlan-gedupeerden op mee te helpen verdere bekendheid te geven aan onze rechtszaak tegen Spaarbeleg. Bedenk, lang niet iedereen heeft toegang tot het internet of leest dagelijks kranten ! Enkele tienduizenden SprintPlan-deelnemers weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt; een bijna zeker verlies van al hun ''ingelegde'' geld.
Informeer kenissen, vrienden, familieleden of collega's over onze rechtszaak. Of plak een kopie of print van de homepage van deze site op het prikbord op uw werk, in de supermarkt of andere veel bezochte plaats. Informeer anderen, zij zullen u er later dankbaar voor zijn.
SAMEN STAAN WE STERK TEGEN AEGON's SPAARBELEG

Bron: Vereniging Consument & Geldzaken

<< terug